Disse har signert

Vi stiller oss bak de 10 prinsippene for et mer sirkulært næringsliv og vil gjøre vårt ytterste for å implementere disse i vårt arbeid.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak prinsippene og bruke dem som en veileder i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi? Send en e-post med deres logo til kontakt@skiftnorge.no.

Alle som signerer vil bli invitert inn til digitale samlinger, der målet er å dele erfaringer rundt sirkulærøkonomi, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter på tvers av ulike bransjer.

Signer her
6CST's logo.
Akvareforma's logo.
Mindstate Solutions AS's logo.
Sirqel's logo.
Tarkett's logo.
Svenning Impact's logo.