Om initiativet

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv er ikke bare en veileder, men et felleskap

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv er ikke bare en veileder, men et felleskap. Signerer og engasjer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Sirkulær økonomi står høyt på den politiske agendaen både i Norge og globalt. «European Green Deal» trekker fram den sirkulære økonomien som en av hovedsatsingene i den grønne strategien, og Norge har stadfestet at vi skal være et foregangsland når det gjelder utvikling av en grønn, sirkulær økonomi. Regjeringen lanserte den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi i juni 2021. Kunnskapsgrunnlaget som danner grunnlaget for regjeringens nasjonale strategi er utformet av Deloitte og er et nyttig startpunkt for enhver bedrift.

Vi ønsker å engasjere næringslivet gjennom noen sirkulære prinsipper, noe som også var en tydelig anbefaling fra medlemmer i Skift som i 2020 utarbeidet et notat om sirkulærøkonomi. I arbeidet med prinsippene har klimapsykolog og førsteamanuensis Per Espen Stoknes/BI gitt innspill og videre har Skift sammen med en gruppe fageksperter fra SINTEF, WWF og Deloitte utarbeidet 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv - en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter.

En rapport gjennomført av SINTEF, viser at norsk næringsliv kan hente ut store gevinster fra en sirkulær økonomi. Den konkluderer med at den sirkulære økonomien og dens forretningsmodeller gir oss titalls milliarder kroner i verdiskapning og økt sysselsetting, og titusenvis av nye arbeidsplasser. De samme sirkulære strategiene hjelper oss også å nå våre klimamål, og har potensial til å kutte utslipp fra norsk forbruk med over 10 millioner tonn, og har selvsagt også en betydelig effekt på den store mengden med avfallet tilknyttet. Særlig effekt ser vi på de 2 millioner tonn med avfall vi eksporterer ut av landet hvert eneste år.

Norge står imidlertid overfor en krevende prosess i denne overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Høsten 2020 viste den første nasjonale GAP analysen fra Circular Norway, Virke og Skift at Norge og norsk økonomi har en særs lang vei å gå, dersom vi skal nå opp til regjeringens ambisjon om å være «et foregangsland».

Samtidig har Norge et høykompetent næringsliv og tilgang til fornybare ressurser. Dette gir store muligheter. Vi håper at næringslivet vil bruke de 10 prinsippene i sitt arbeid for å bli mer sirkulære og gripe de nevnte mulighetene overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi gir.

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Er disse relevant og nyttig for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

Signer prinsippene. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Alle som signerer blir invitert med på digitale samlinger om sirkulærøkonomi. Møt medlemmer fra Skift og andre virksomheter som har signert for å dele erfaringer og lære av andre.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv?

Signer nå